x

Kommande aktiviteter:

 

26-28 april

Besök Kartdagarna  på Gavlerinken. Gratis mässa. Läs mer här.

-----------------------------------------------------------------------

11 maj

Välkommen till vår studieresa med destination Gimo och Uppsala! 
Läs mer här.

-----------------------------------------------------------------------

 

Senaste aktiviteter:


* Årsmötet genomfördes den 6 april på Silvanum och inleddes med "Projekt Elväg Gävle", läs mer här.

 

Årsmöteshandlingar:

Årsmötesinbjudan 2016 här

Verksamhetsberättelse 2015 här

Resultat- och balansrapport 2015  här

Revisionsberättelse 2015 här

Budget 2016 här

Revisionsberättelse 2015 här


Efter själva årsmötespunkten 

tilldelades Tekniska Föreningens Högskolestipendium 2016 till:

Marcus Englund och Simon Sahlström Moen för sitt examensarbete "Energikartläggning av kvarteret Freden, Gävle" 

Motivering:

De har utifrån relevanta tekniska kunskaper mätt upp och undersökt kvarteret Freden i Gävle och skapat en modell av fastighetens energianvändning och med hjälp av modellen undersökt och diskuterat potentiella effekter av olika energiförbättrande åtgärder t ex FTX-ventilationssystem.  Sammantaget ett väl utfört och redovisat ingenjörsarbete.

Länk till uppsatsen:http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:850214

                  ---------  o     -----------

2016 års Teknikbefrämjare

Håkan Rosén


 

 

 

 

 

 

    Håkan har under många år utvecklat idéer kring fartygskonstruktioner och har med teknik hämtat från Vikingarnas långskepp, framgångsrikt skapat ett koncept för lättviktsfartyg byggda med rostfritt stål.

Konceptet har resulterat i ett patent. Fartyg konstruerade enligt detta koncept får unika egenskaper vad gäller låg vikt, styrka och underhållsfrihet.

Byggnationsmetoden möjliggör användning av det Svenska stålets egenskaper på samma sätt som vikingarna utnyttjade träets egenskaper till fullo. Genom byggnationen av prototypen Elvira har han vidare verifierat såväl teori som patent och ingenjörskunnande.

Läs mer om fartyget: www.ssy.se

-----------------------------------------------------------------------

Senaste händelser:

 

* TFG-bladet nr 1-2016 skickades ut i mars månad till alla medlemmar. Skicka gärna ett mail till info@tfg.se om du inte fick något exemplar. Klicka på bilden nedan för att läsa.

 

-----------------------------------------------------------------------

2015 års Polhemsföreläsning och julfest genomfördes 10 december

 

Ämnet var ökad attraktivitet och konkurrenskraft  - vad är händer inom basnäringarna och vad innebär digitaliseringen?


VD Björn O Nilsson, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) talade.

 


Vilka IT och GIS företag i landet kommer att finnas i nästa års listor? 

 
Gävle har satsat på att få fram framgångsrika företag i nya tjänstebranscher . Vad krävs för att företag i Gävle ska växa? Blir 2016 ett framgångsrikt år?

 
Tekniska Föreningens Polhemsföreläsning med Vd Björn O Nilsson , IVA pekade ut viktiga förutsättningar för tillväxt.


 

Därefter genomfördes panelsamtal med

•       Björn O Nilsson, VD IVA
•       Per Bill, landshövding
•       Eva Lindberg, regionråd
•       Lars Jansson, ordf. Future Position X (FPX)
•       Eva Cooper, regionchef Företagarna
•       Cecilia Hed Malmström, regionchef Mellansvenska Handelskammaren

 Därefter serverades jultallrik.

 

Mer info kommer här, via mail och på vår Facebook-sida "TFG Tekniska Föreningen i Gävle".

 

----------------------------------------------------------------

23 november 2015

Den 23 november arrangerade Föreningen BioDrivMitt i samverkan med Föreningen Norrsundets Biokombinat och projektet Green Drive Region en konferens med syftet att informera om pågående aktiviteter i näringslivet och hos offentliga organ för att klara övergången till det fossilfria samhället.

Program:  http://www.biodrivmitt.se/sites/default/files/imagearchive/orig%20inbjudan%20energikonferens.pdf
--------------------------------------------

* Den 10 november 2015  hade vi tema "Robot" på Högskolan i Gävle.

Människa Robot = Sant!

Det finns ett antal frågeställningar i vår region. Klarar vi framtiden utan robotar? Kan människan hantera livet på ett bättre sätt genom att monotona och farliga arbeten kan avlösas av robotar?

Digitaliserings-revolutionen är här och vi talar om Industri 4.0 med ökad effektivitet. Nya satsningar där vår region ska möta konkurrensen från omvärlden.

Detta var några punkter som kom upp under kvällen. Vi fick även titta in i robot-laboratoriet. 

Medverkande var: Gurvinder Virk, Daniel Rönnow, Niclas Björsell och Magnus Lemoine.


Remissvar inlämnat:


"Förslag till Digital Agenda för Gävleborg",  lämnat av Tekniska Föreningen 12 oktober 2015. Läs vårt svar här.

 

-----------------------------------------------------

Den 6 oktober föreläste Mikael Bondestam, lärare vid Polhemsskolan. Dessutom medverkade universitetslektor och lärare Mikael Forsberg från Högskolan i Gävle. Mikael är årets  teknikbefrämjare i TFG och utnyttjar IT-teknik i matematikundervisningen.

-----------------------------------------------------------


"TFG-bladet" nr 2-2015 skickades ut den 3  oktober till alla medlemmar. Skicka gärna ett mail till info@tfg.se om du inte fick något exemplar. Klicka på bilden nedan för att läsa.

-----------------------------------------------------------

 

Besök på Järnvägsmuseet i Gävle,

2 september 2015 


Besöket  leddes entusiastiskt av Rolf Sten och hade ett tekniskt innehåll där vi fick ta del av teknik för både väg och järnväg. 


Föreningen delade ut stipendier 11-12 juni 2015

Polhemsskolan: Utdelare från TFG:

Lennart Sjögren, till stipendiat Lars Lundin.

Vasaskolan: Utdelare från TFG: Lars Palm, till stipendiater Gustav Zetterqvist, William Johansson Visuri och Jonathan Al-Saadi.

Bessemergymnasiet: Utdelare från TFG: Lars Palm, till stipendiater Frida Lundblad, Linn Björklund, Luise Sessler, Marcus Gandal och Max Månsson..

Göranssonska skolan: Utdelare från TFG: Carina Åkerberg, till stipendiat Marcus Forsberg.

Carina överlämnade stipendie med matchande bukett
till Marcus Forsberg, Göranssonska skolan.Föreningen arrangerade den 26 maj en bussresa till Norrsundets Biokombinat.
Rapport kommer senare.


Föreningen arrangerade den 21 april 2015 en föreläsning på Polhemsskolan som handlade om

"Gävle växer - Hur möter vi framtidens utmaningar

inom transport och logistik?"

Föreläsningen handlade om ett av Gävles största projekt just nu:
- Vi står inför stora framtida investeringar i järnvägar,
vägar och terminaler i vår region. Globalisering, urbani-sering, digitalisering och miljöutmaningar ställer stora
krav på framtidens transporter och möjligheter för näringslivet att utvecklas. -Därför är logistik framtiden
för regionen.

Föreläsare var Lennart Schüllerquist

Projektledare för MellanSveriges LogistikNav


------------------------------

• Årsmöte 2015 hölls den 24 mars 

Dokument:

Verksamhetsberättelse 2014 hittar du här.

Resultatrapport 2014 hittar du här.

Årsmötesprotokoll hittar du här.

-------------------------------------------------------

 

 

Välkommen!

till oss i Tekniska Föreningen i Gävle (TFG).

TFG är en öppen opolitisk förening med anor från 1800-talet. Vår över 100-åriga historia visar på ett stort engagemang inte bara för tekniska framsteg utan minst lika mycket för samhällsbyggandet och samverkan mellan näringsliv och skolväsendet.

TFG:s anda genomsyras av viljan att hjälpa till med överförande av kunskaper och erfarenheter från både äldre och yngre medlemmar och det sker genom våra välbesökta frekventa medlemsmöten i samband med studiebesök och /eller föredrag i något aktuellt eller historiskt ämne.

TFG:s strävan är naturligtvis att utöka medlemskåren med fler yngre nyfikna människor av båda könen som inspirerar varandra och de äldre i gardet med nya friska idéer.
-Så kom med i gänget och bjud på er själva!

Är du redan medlem? Kom ihåg att registrera dig för att komma åt medlemssidorna! Klicka här för att fixa det....

Vill du bli medlem?
Klicka
här
  
  


Styrelseprotokoll 14 mars 2016
Testa Landräddningen i Gävle
Årsmötesprotokoll 2015
Protokoll från Styrelsemöte 11 mars 2015
Protokoll från styrelsemöte 2014-12-11
Protokoll från styrelsemöte 2014-10-16
Protokoll från styrelsemöte 2014-04-29
Protokoll från styrelsemöte 2014-03-11
Protokoll från styrelsemöte 2014-01-30
Remissvar...
Senaste uppladdade bild i galleriet
Årsmötets ordförande Lennart Sjögren